مانی

نام تجاری: مانی
رسته: طراحی و برش شبرنگ
مدیر عامل: امیر هوشنگ کاشانی مقدم
نشانی: خیابان فردوسی جنوبی کوچه باربد پاساژ سیما داخلی 14
شماره پلاک: 151
کد پستی: 1144613136
تلفن: 33926286
تلفن همراه: 09123257742