ماهان

نام تجاری: ماهان
رسته: طراحی گرافیک فلکس
مدیر عامل: مجید قرائی
نشانی: خیابان رجائی خ خالقی پور غربی نبش کوی رجبعلی زاده
شماره پلاک: 158
کد پستی: 1819973614
تلفن: 55052228
تلفن همراه: 09126487585