ماهان

نام تجاری: ماهان
رسته: حروفچینی و خدمات نشر به صورت مکتوب
مدیر عامل: محمّدرضا فاني سالك
نشانی: ( همكف ) ظهيرالاسلام ، پاساژشقايق
شماره پلاک: 126
کد پستی: 1146913173
تلفن: 33922131
تلفن همراه: 09122045720