متین

نام تجاری: متین
رسته: فروشگاه ملزومات چاپ
مدیر عامل: منصور خردجو
نشانی: سعدی شمالی، کوچه امین زاده، مجتمع پردیس، پلاک 10
شماره پلاک: 10
کد پستی: 1145945568
تلفن: 33930254
تلفن همراه: 09121774087