محمد صادق

نام تجاری: محمد صادق
رسته: فروشگاه ملزومات چاپ
مدیر عامل: احمد محمّد صادق
نشانی: خیابان سعدی شمالی ، کوی شهید امین زاده ، ساختمان پردیس
شماره پلاک: 10
کد پستی: 1145945671
تلفن: 33908407
تلفن همراه: 09124594123