مدیا

نام تجاری: مدیا
رسته: چاپ دیجیتال
مدیر عامل: مجید محمد خان گرجی
نشانی: خیابان احمد قصیر ، خیابان ششم
شماره پلاک: 24 ( زیر همکف )
کد پستی: 1514644533
تلفن: 88769664
تلفن همراه: 09128361338