مریخ

نام تجاری: مریخ
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: باقر سرپرستی
نشانی: خیابان سعدی شمالی چهارراه سیدعلی خیابان شهیدمرادی نور
شماره پلاک: 41
کد پستی: 1147714517
تلفن: 77531928
تلفن همراه:
Edit