مسعود

نام تجاری: مسعود
رسته:
مدیر عامل: خالق پورمحمد
نشانی: میدان امام حسین اول خیابان انقلاب پاساژسادات
شماره پلاک: 24و25
کد پستی:
تلفن:
تلفن همراه: 09122903148