مشعل آزادی

نام تجاری: مشعل آزادی
رسته:
مدیر عامل: پرویز محمدی
نشانی: خیابان سعدی شمالی،نبش میدان استقلال، ابتدای سعدی شمالی کوچه نقاش باشی پلاک2
شماره پلاک: 2
کد پستی: 1146614611
تلفن: 33912392
تلفن همراه: 09123898135