مصدقی

نام تجاری: مصدقی
رسته:
مدیر عامل: اسمعیل مصدق
نشانی: چهارراه سرچشمه،پاساژکبیر
شماره پلاک: 19(همکف)
کد پستی: 1117666485
تلفن: 33972891
تلفن همراه: 09121501418