مظاهری

نام تجاری: مظاهری
رسته:
مدیر عامل: فروزنده گلشنی
نشانی: خیابان سهروردی ، بالاتراز خیابان مطهری
شماره پلاک: 282
کد پستی: 1577618316
تلفن: 88745918
تلفن همراه: 09122107089