مقیمی

نام تجاری: مقیمی
رسته:
مدیر عامل: سعیده سیّدعبّاسی
نشانی: خیابان انقلاب اسلامی ، ایستگاه درختی ، کوچه روشن ، طبقه سوم غربی
شماره پلاک: 8 ( واحد 7 )
کد پستی: 1611987619
تلفن: 77538139
تلفن همراه: 09377547682