ملت

نام تجاری: ملت
رسته:
مدیر عامل: روح اله عباسی
نشانی: خیابان اکباتان خیابان ملت ساختمان برج بهارستان پلاک 165
شماره پلاک: 165
کد پستی: 1141665139
تلفن: 36611766
تلفن همراه: 09126547228