منفرد

نام تجاری: منفرد
رسته:
مدیر عامل: احمد قنبری منفرد
نشانی: میدان شهدا خ کفائی امانی
شماره پلاک: 28
کد پستی: 1155613813
تلفن: 77533491
تلفن همراه: 09121878357