مهتاب

نام تجاری: مهتاب
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: محمدعلی معمارخاصه
نشانی: میدان امام حسین خ مدنی پاساژ زمرد ط اول
شماره پلاک: 127
کد پستی: 1617936958
تلفن: 77630497
تلفن همراه: 09121400130
Edit