مهدیزاده

نام تجاری: مهدیزاده
رسته: تعمیرکار ماشین آلات چاپ
مدیر عامل: محمدرضا مهدی زاده حقی
نشانی: خیابان سعدی شمالی، کوچه شهیدامین زاده، پاساژپارس
شماره پلاک: 23
کد پستی: 1145958578
تلفن: 33115636
تلفن همراه: 09121227120