مهدیه

نام تجاری: مهدیه
رسته:
مدیر عامل: علی گلستانیان
نشانی: خیابان لاله زارنو،کوچه شهیدامین زاده
شماره پلاک: 26
کد پستی: 1145944533
تلفن: 33393898
تلفن همراه: 09121208616