مهدی

نام تجاری: مهدی
رسته:
مدیر عامل: منوچهر اخطاری
نشانی: خیابان لاله زارنو،پاساژوحدت،زیرزمین
شماره پلاک: 504
کد پستی: 1145846155
تلفن: 33924062
تلفن همراه: 09121473767