مهرپیروز

نام تجاری: مهرپیروز
رسته:
مدیر عامل: محمّدرضا مقدّم امین
نشانی: خیابان ظهیرالاسلام ، خیابان شهید مصباح ( خانقاه ) ، کوچه یوسف خان حکیم
شماره پلاک: 18 ( زیرزمین )
کد پستی: 1146885415
تلفن: 33902810
تلفن همراه: 09123799857