موج

نام تجاری: موج
رسته:
مدیر عامل: مرتضی مهربان
نشانی: خیابان نارمک ، خیابان فرجام شرقی ، چهارراه خاور ، کوچه صالحی
شماره پلاک: 147
کد پستی: 1684937861
تلفن: 77457328
تلفن همراه: 09125709476