موعود

نام تجاری: موعود
رسته: طراحی گرافیک فلکس
مدیر عامل: علی الهیاری
نشانی: خیابان فردوسی جنوبی نبش کوی باربد پاساژ سیما ط 3
شماره پلاک: 83
کد پستی: 1144613347
تلفن: 33935589
تلفن همراه: 09128702621
Edit