میثم

نام تجاری: میثم
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: سید محمد میرائی
نشانی: خیابان شیوا خیابان لرستان بر16متری پشت گورستان ارامنه
شماره پلاک: 26
کد پستی: 1767898184
تلفن: 33170264
تلفن همراه: 09121711186
Edit