میران

نام تجاری: میران
رسته:
مدیر عامل: سیدابراهیم میران
نشانی: چهار راه استامبول خیابان منوچهری بن بست ژاندارک
شماره پلاک: 4
کد پستی: 1145837411
تلفن: 33953404
تلفن همراه: 09125128922