نئون امیر

نام تجاری: نئون امیر
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: امیر چابک
نشانی: ابتدای آیت الله سعیدی خ شهید بهرامی خ شهید رجائی
شماره پلاک: 78
کد پستی: 1373883597
تلفن: 66239595
تلفن همراه: 09121439345
Edit