نئون مهتاب

نام تجاری: نئون مهتاب
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: حسینعلی رمضانی جولادکی
نشانی: خیابان ابوذر فلاح غربی خ سجاد جنوبی مجتمع بهاران داخلی 10
شماره پلاک: 74
کد پستی: 1369967334
تلفن: 66300510
تلفن همراه: 09126159583