نادر

نام تجاری: نادر
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: عبداله ضرابیها
نشانی: میدان امام حسین (ع) خیابان خواجه نصیر طوسی
شماره پلاک: 69
کد پستی: 1618817797
تلفن: 09122117419
تلفن همراه: 77503394
Edit