نانوگرافیک

نام تجاری: نانوگرافیک
رسته:
مدیر عامل: علیرضا گل محمّدی
نشانی: خیابان انقلاب اسلامی ، ابتدای خیابان شهید مفتح ، ساختمان شماره 17
شماره پلاک: طبقه دوّم واحد46
کد پستی: 1571613594
تلفن:
تلفن همراه: 09121392630