نجفی

نام تجاری: نجفی
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: سیدحسن نجفی
نشانی: خیابان انقلاب مقابل خ استاد نجات الهی طبقه دوم
شماره پلاک: 828
کد پستی: 1131586316
تلفن: 66700299
تلفن همراه: 09121204873
Edit