نجف

نام تجاری: نجف
رسته:
مدیر عامل: علی اکبر شادی مهر
نشانی: خیابان امیر کبیر خیابان پامنار پلاک 329
شماره پلاک: 329
کد پستی: 1117635481
تلفن: 33929861
تلفن همراه: 09121973296