( نداي آزادي )

نام تجاری: ( نداي آزادي )
رسته: خدمات چاپ (چاپخانه)
مدیر عامل: رجبعلي ناصري وفا
نشانی: خيابان انقلاب اسلامي، دروازه دولت
شماره پلاک: 532
کد پستی: 1145775431
تلفن: 66702860
تلفن همراه: 09121183829