نسیم

نام تجاری: نسیم
رسته:
مدیر عامل: احمد فروزیده
نشانی: خیابان سعدی شمالی ، خیابان شهید برادران قائدی
شماره پلاک: 180
کد پستی: 1147944713
تلفن: 77524148
تلفن همراه: 09122030658