نشانه

نام تجاری: نشانه
رسته:
مدیر عامل: رجبعلی کریمی
نشانی: خیابان طالقانی خیابان ایرانشهر جنوبی،بعد از تقاطع سمیه
شماره پلاک: 107
کد پستی: 1581673511
تلفن: 88313452
تلفن همراه: 09121998064