نفيس نگار

نام تجاری: نفيس نگار
رسته: خدمات چاپ (چاپخانه)
مدیر عامل: كمال آخوندان
نشانی: خيابان آزادي ، خيابان اسكندري جنوبي
شماره پلاک: 465
کد پستی: 1311784679
تلفن: 66910118
تلفن همراه: 09121041781