نقره آبی

نام تجاری: نقره آبی
رسته: خدمات چاپ (چاپخانه)
مدیر عامل: رضا شیرزاد
نشانی: خیابان جمهوری اسلامی ، بین فخر رازی و دانشگاه
شماره پلاک: 1160 ( زیر زمین )
کد پستی: 1316665511
تلفن:
تلفن همراه: 09121191509