نقش آفرین مهر

نام تجاری: نقش آفرین مهر
رسته:
مدیر عامل: محمّد عابدین
نشانی: میدان هفت تیر ، ابتدای خیابان بهار شیراز
شماره پلاک: 23
کد پستی: 1575616711
تلفن: 88836845
تلفن همراه: 09122149676