نقش رنگ خجستگان

نام تجاری: نقش رنگ خجستگان
رسته:
مدیر عامل: شیخعلی خدائی سارخانلو
نشانی: بزرگراه فتح ، نرسیده به شیرپاستوریزه ،خیابان ارداقی پلاک 6
شماره پلاک: 6
کد پستی: 1386745811
تلفن: 66397696
تلفن همراه: 09121945938