نقش نگین

نام تجاری: نقش نگین
رسته: تابلو نویس و خطاط تابلو - نئون پلاستیک و پارچه ای
مدیر عامل: فتح اله احمدی سقرلو
نشانی: خانی آبادنو خ میثاق کوی محمدی
شماره پلاک: 69
کد پستی: 1893765995
تلفن:
تلفن همراه: 09129337769
Edit