نقش گستر

نام تجاری: نقش گستر
رسته:
مدیر عامل: سلیمان اسمعیلی
نشانی: خیابان انقلاب ، خیابان بهار جنوبی ، کوچه سازگار
شماره پلاک: 1
کد پستی: 1571917135
تلفن: 88315758
تلفن همراه: 09121010558