نمایان

نام تجاری: نمایان
رسته: تابلو نویس و خطاط تابلو - نئون پلاستیک و پارچه ای
مدیر عامل: سیدرضا پورحقیقی زاده
نشانی: خیابان پیروزی سه راه سلیمانیه اول خ شهیدشاه آبادی
شماره پلاک: 451
کد پستی: 1765613517
تلفن: 33338932
تلفن همراه: 09192167068
Edit