نمونه

نام تجاری: نمونه
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: ستار علی زاده
نشانی: خیابان دماوند خیابان طوفانی نبش کوچه عنصری پلاک 25
شماره پلاک: 25
کد پستی: 1741683111
تلفن: 02177469826
تلفن همراه: 09125265249
Edit