نورتابان

نام تجاری: نورتابان
رسته:
مدیر عامل: ناصر قندچی تهرانی
نشانی: پل امیر بهادر خ ولیعصر جنوبی
شماره پلاک: 645
کد پستی: 1193813866
تلفن: 55382857
تلفن همراه: 09121194550