نور ونئون

نام تجاری: نور ونئون
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: محمدرضا دیداری
نشانی: خیابان منوچهری خیابان ارباب جمشید
شماره پلاک: 27
کد پستی: 1145653336
تلفن: 66714325
تلفن همراه: 09125169279
Edit