نور پردازان

نام تجاری: نور پردازان
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: علیرضا فخری طاری
نشانی: خیابان مجاهدین اسلام ایستگاه بهنام
شماره پلاک: 100
کد پستی: 1156835813
تلفن: 55604241
تلفن همراه: 09123309458
Edit