نوین سیرنگ

نام تجاری: نوین سیرنگ
رسته:
مدیر عامل: علی کنگرانی فراهانی
نشانی: خیابان سعدی شمالی ، کوچه بخارا
شماره پلاک: 6
کد پستی: 1146633613
تلفن: 02133909115
تلفن همراه: 09121129514