نوین گرافیک

نام تجاری: نوین گرافیک
رسته: طراحی گرافیک فلکس
مدیر عامل: میکائیل رحیمیان
نشانی: میدان انقلاب نبش خ جمالزاده جنوبی'میدان انقلاب نبش خ جمالزاده جنوبی
شماره پلاک: 76
کد پستی: 1313973177
تلفن: 66926927
تلفن همراه: 09123257253
Edit