نگاران سایان

نام تجاری: نگاران سایان
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: علی کیائی
نشانی: 6میرداماد ، خیابان شمس تبریزی شمالی ، پلاک 14، طبقه دوم واحد
شماره پلاک: 14
کد پستی: 1919644163
تلفن: 26420860
تلفن همراه: 09121799575
Edit