نگارستان

نام تجاری: نگارستان
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: محمد یکه باش
نشانی: خ مهرآبادجنوبی مقابل دانشگاه هوائی
شماره پلاک: 170
کد پستی: 1385894756
تلفن: 66692831
تلفن همراه: 09122255543
Edit