نگار

نام تجاری: نگار
رسته: تابلو نویس و خطاط تابلو - نئون پلاستیک و پارچه ای
مدیر عامل: احمد رحمانی
نشانی: خزانه بخارائی فلکه دوم خ سلامت بخش جنب کوی پوررحمن
شماره پلاک: 121
کد پستی: 1835893945
تلفن: 5-55336604
تلفن همراه: 09121054447