نگین گستر

نام تجاری: نگین گستر
رسته:
مدیر عامل: سید محمد غمیلوئی
نشانی: خیابان خاوران،خیابان هاشم آباد
شماره پلاک: 100
کد پستی: 1798994331
تلفن: 33739537
تلفن همراه: 09123082375