نیاز

نام تجاری: نیاز
رسته:
مدیر عامل: نادر بصیری کلخوران
نشانی: چهار راه خانقاه خیابان مصباح بن بست زرنگین پلاک 4
شماره پلاک: 59
کد پستی: 1147815916
تلفن:
تلفن همراه: 09121029654